Responsive image
Responsive image


VNPT Anti-DDOS

VNPT Anti-DDOS

DDoS- Distributed Denial of Service được gọi là tấn công từ chối dịch vụ. Mục đích của nó là những mục tiêu sẽ ngừng cung cấp dịch vụ. Với nguyên tắc chung là chiếm dụng một lượng lớn tài nguyên của hệ thống cung cấp bằng nhiều cách gây nên quá tải và ngừng cung cấp dịch vụ. Ngày nay, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tần suất và thời lượng tấn công cũng như mức độ phức tạp, tinh vi của các cách thức, kỹ thuật tấn công.

Dịch vụ Anti-DDOS là dịch vụ phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đảm bảo duy trì hiệu suất và tính sẵn sàng dịch vụ doanh nghiệp, đem lại trải nghiệm không gián đoạn cho khách hàng sử dụng dịch vụ doanh nghiệp, góp phần tạo dựng thương hiệu, hình ảnh chuyên nghiệp với khách hàng.

Dịch vụ Anti-DDOS của VNPT được thiết kế phù hợp với sự đặc thù của hệ thống mạng và mô hình tấn công phổ biến ở Việt Nam. Mô hình tích hợp trong suốt với hạ tầng mạng sẵn có của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ nhanh chóng.

Dịch vụ Anti-DDOS

1. Lợi ích dịch vu

  • Tin cậy và ổn định: Doanh nghiệp được đảm bảo duy trì hiệu suất và tính sẵn sàng cho dịch vụ.

  • An toàn hệ thống: Chặn, lọc tốt với các hình thức tấn công chiếm dụng băng thông đường truyền, tấn công kiệt quệ phiên, tấn công lớp ứng dụng.

  • Giải pháp tối ưu: bảo vệ hệ thống của doanh nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện.

  • Triển khai đơn giản: Dịch vụ xây dựng trên hạ tầng mạng VNPT, tích hợp trong suốt với hệ thống hạ tầng sẵn có của doanh nghiệp. Doanh nghiệp dễ dàng sử dụng dịch vụ mà không ảnh hưởng tới cấu trúc vận hành, không cần setup, thiết lập hoặc thay đổi hệ thống đang chạy.

  • Hỗ trợ nhanh chóng: đội ngũ nhân lực IT chuyên môn cao, theo dõi 24/7, sẵn sàng cảnh bảo, hỗ trợ, xử lý mọi vấn đề.

Lợi ích Dịch vụ Anti-DDOS

2.Tính năng dịch vụ

Giám sát, phát hiện và cảnh báo tấn công: 

Chặn nhanh các IP xấu trên hệ thống

Theo dõi và xử lý các cuộc tấn công trực tiếp ngay trên Portal

Phát hiện và xử lý các cuộc tấn công từ chối dịch vụ băng thông lớn lên đến vài trăm Gbps

Ngăn chặn luồng traffic tấn công ngay tại mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet